Dbamy o środowisko! Farma fotowoltaiczna Profigips w Rzeczycy

 

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa inwestycji : UDA-RPLD.04.01.02-10-0227/16-00. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 40 kW na potrzeby przedsiębiorstwa Profigips Wiśnik Pecyna sp.j.

Nazwa beneficjenta : PROFIGIPS Wiśnik Pecyna Spółka Jawna